Op ons akkerbouwbedrijf telen we de gewassen in rotatie. Ieder jaar staan de verschillende gewassen op een ander perceel. Daardoor houden we de structuur van de bodem goed en voorkomen we de opbouw van ziekteverwekkers in de bodem. Omdat we gedeeltelijk op zeer zware klei werken, is dat erg belangrijk.

Om de vruchtbaarheid op peil te houden, bemesten we het land hoofdzakelijk met mest van ons vee. Alleen wat we te kort komen vullen we aan met een beperkte kunstmestgift. Hieronder zie je welke gewassen in ons bouwplan te vinden zijn. Ieder gewas heeft zijn manier van zaaibedbereiding, bemesting, zaaitijdstip en oogstmoment. We doen veel in eigen  beheer, dat wil zeggen dat de loonwerker maar weinig werk bij ons uitvoert.

De Vijf Roeden Bedrijfsgebouwen

De bedrijfsgebouwen van De Vijf Roeden waren tot de jaren negentig van de vorige eeuw van een proefbedrijf voor agrarisch onderzoek. Er werden bijvoorbeeld verschillende stalvloeren of melksystemen uitgetest. Nu worden de gebouwen gebruikt voor het akkerbouwbedrijf. Een deel van de bedrijfsgebouwen is beschikbaar voor verhuur aan derden voor opslag. Wanneer u interesse heeft om opslagruimte te huren kunt u contact met ons opnemen (06-15657579).