Bij Melkveehouderij Köning worden koeien gehouden voor de melk. Melk is een waardevol voedingsmiddel dat mensen al duizenden jaren drinken. Voor de smaak, voor de voedingswaarde en voor de eigen gezondheid. Het is ook een kwetsbaar product. Op ons bedrijf gaan we daarom heel zorgvuldig om met de gezondheid van onze koeien en hun kalveren, met het voer wat we ze geven en met de melkwinning. Zodat consumenten ervan verzekerd kunnen zijn dat ze zuivere melk krijgen van gezonde, goed gevoerde dieren. Voor ons hoort weidegang daarbij: goed voor de melk, fijn voor de koe en plezier voor de boer!

Weiden; ja natuurlijk!

De koeien gaan in het zomerseizoen naar de wei. Die begint vaak in april en is afhankelijk van de graslengte en of de wei droog genoeg is. Voor onze melkkoeien duurt het weideseizoen tot september-oktober. Het gras heeft dan al snel te weinig voedingswaarde meer voor de melkgevende dieren. Voor het jongvee is het gras dan vaak nog prima, soms wel tot in december.

Koeien gaan graag naar de wei, het is een mooi gezicht en belangrijk voor de ecologische omgeving. Koeien weiden heeft ook een keerzijde; je moet wel goed weten wat je doet. De voedingswaarde van het gras schommelt, afhankelijk van seizoen en weer. Je moet goed opletten of er nog voldoende gras in de wei staat, wat de kwaliteit van het gras is, de smakelijkheid, en nog veel meer. Dat vraagt ervaring, kennis en vakmanschap.  Weiden wél natuurlijk, níet vanzelf.

Eigen opfok jongvee

jongvee inde herfstwei

Op ons bedrijf houden we alle vrouwelijke kalfjes zelf. De stierkalfjes worden verkocht aan kalverhouderijen. Vrouwelijk kalfjes heten vaarskalfjes. Ze hebben 15 maanden nodig om voldoende uit te groeien tot ze dekrijp zijn. Na nog 9 maanden dracht komen de kalfjes ter wereld en zijn de vaarzen zelf melkkoe geworden.

Kringloop Voer-Mest

Koeien hebben veel voer nodig. Het bestaat hoofdzakelijk uit gras en snijmais. Gras en snijmais telen we zelf op eigen land. Om een goede opbrengst te halen van het land, is bemesting nodig. Daarvoor gebruiken we de mest van de koeien; een kringloop van mest en voer.

Melken in carroussel

We melken de koeien twee keer per dag. Dat gebeurt in een draaimelkstal, een zogenaamde carroussel. De koeien stappen op een plateau dat langzaam rond draait in ongeveer 15 minuten. Er zijn 24 koe-plaatsen op. Tijdens het draaien maakt degene die melkt de uiers schoon, sluit het melkstel aan en controleert aan het einde of de koe goed is uitgemolken. Dat is van belang voor de opbrengst, maar nog meer voor de koe zelf. Een koe met slecht uitgemolken uier heeft daar last van en kan zelfs uierontsteking krijgen. Als de koe bij de uitgang van de carroussel komt, loopt ze rustig naar buiten.