Op ons varkensbedrijf groeien varkens op van flinke big tot vleesvarken voor de slachterij. Dat duurt ongeveer 4 maanden. Varkens groeien in vaste groepen op. De dieren kennen elkaar en hebben onderling een vaste rangorde. Gezondheid en hoe het varken zich ontwikkelt, staat bij ons voorop. Dat levert varkens op die er iets langer over doen, maar daardoor wel bijzonder smakelijk vlees opleveren.

Varkens zijn intelligente en speelse dieren. Hun huisvesting is daarom anders dan die van koeien. Ze hebben speelmogelijkheden nodig om zich niet te vervelen, zoals speeltjes. In de natuur zijn het dieren van de schemer. In onze stallen is er daarom wel veel daglicht maar geen felle zon.

Menu van streekgranen

Het menu dat de varkens krijgen bestaat voor een belangrijk deel uit granen van ons eigen bedrijf. Ook kopen we granen in uit onze eigen regio. Het voer is constant van samenstelling, wat goed is voor een gelijkmatige groei. De hele granen gaan in het voer; ze krijgen dus eigenlijk volkoren! Vol gezonde bouwstenen en dat proef je aan het vlees.

Sterke biggen

De biggen komen op ons bedrijf aan als ze 25 kilogram wegen. Dan zijn ze al een tijdje bij de moederzeug weg en zijn al gewend om voor zich zelf te zorgen. De biggen komen van een fokbedrijf waar de moederzeugen worden gehouden. Iedere zeug krijgt 10-13 biggen per keer.

Natuurlijke gezondheid

Gezondheid van de jonge biggen en de varkens is heel belangrijk. Door een gezonde huisvesting en voeding wordt daarmee de basis gelegd. Met gerichte vaccinaties op zowel het fokbedrijf als bij onszelf bouwen we hun weerstand extra op. Daardoor kunnen we het medicijngebruik heel laag houden en zijn we in staat antibioticavrij-vlees aan te bieden aan onze afnemers.

Lichte en moderne stal

Onze varkens verblijven in moderne en lichte huisvesting. In 2012 hebben we een volledig nieuwe stal gebouwd naast de bestaande stal. In deze stallen zit veel techniek verwerkt; voeren en klimaatregeling gaat er automatisch. De stallen zijn beiden gebouwd met technieken die de uitstoot van ammoniak beperken. Op het dak liggen ook zonnepanelen die evenveel energie opwekken dan dat er in de stal en in huis op jaarbasis wordt gebruikt. Energieneutraal dus! Op het filmpje zie je hoe het gebouw is gemaakt.