Ruimte maken

We zijn begonnen met ‘ruimte maken’. De boerderij is door de laatste eigenaar omgebouwd naar een bedrijf met uitsluitend melkkoeien boxen. We maken nu ruimte in de stal om jongvee en kalfjes te kunnen huisvesten en om melkrobots te plaatsen. Ook komen er grote strohokken voor hoogdrachtige en net afgekalfde koeien.